תקנון האתר

כללי

טי אל וי שופס הוא אתר אינטרנט המוכר מוצרים שונים ללקוחות שנרשמו אליו באמצעות יצירת חשבון או כאורחים המפעילה מאשרת ללקוחותיה ולאורחיה גישה ורכישה דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה (להלן: “התקנון”).. בכל מקום בתקנון בו נכתב “המפעילה” הכוונה גם ל”אתר” ולהפך, וכן למי מטעמם.
בתקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד, ושימוש זה כולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים.

מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת האתר ומהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמש באתר. שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה. ככל שאינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לאתר, ורכישת מוצרים באמצעות האתר.
המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין הנוסח האחרון הינו הנוסח המחייב.

1. המפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר או במוצרים המופיעים באתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

2. המפעילה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו כמידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. החברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.
התמונות והמידע המוצג באתר הינם לצורך המחשה בלבד, ייתכנו הבדלים בין מראה ובין המפרט של המוצר כפי שמפורט באתר ובין הנראות בתמונה לבין המוצר בפועל. כאשר נפלה טעות בתיאור או במפרט המוצר או במחירו לא תישא מפעילת האתר באחראיות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק ישיר או תוצאתי.

3. מוסכם ומובהר שהמפעילה תעשה את מיטב יכולתה על מנת להציג מידע ותמונות מדויקות ככל שאפשר.

4. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים אצל המפעילה או אצל הספק. המפעילה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
המפעילה משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח באתר בזמן אמת (להלן: “המחירים”). המפעילה ראשית לעדכן ולשנות את מחירי המוצרים ודמי המשלוח בכל עת ללא צורך בהודעה מוקדמת לפי שיקול דעתה.
בטרם הרכישה באתר הנך נדרש למלא את הטופס ההזמנה עם פרטי המזמין ואמצעי התשלום.

5. מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינו תנאי מקדים לביצוע הרכישה באתר.

6. יש להקפיד על מסירת מידע נכון ומדויק, ואחראיות הפרטים חלה על הלקוח המזמין בלבד, המפעילה אינה אחראית על הזנת פרטים שגויים ולא תשא בשום נזק או הוצאה הקשורה לכך.

7. כאשר הכתובת אינה מלאה המפעילה תשלים את הכתובת לפי הנתונים הנמצאים בידה המפעילה אינה אחראית על הזנת פרטים שגויים ולא תשא בשום נזק או הוצאה הקשורה לכך.

8. המפעילה משתמשת בשירותי דואר עולמיים ושירותי הדואר בישראל ואינה אחראית על המשלוחים ועל אופן מסירתם, ולא תישא בשום נזק או הוצאה הקשורה לכך.

9. בעת מילוי הפרטים באתר לשם ביצוע הזמנה מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר ולקבלת פניות ודואר מצוות האתר . לקוחה אשר מעוניינת להסיר עצמה מרשימת הדיוור לאחר שנרשמה, יכולה לעשות זאת ללא קושי דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בכתב לשירות הלקוחות של המפעילה.
המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוחה אודות סל הקניות שטרם הושלמה לגביו ההזמנה, באמצעות שליחת דוא”ל או במסרון לכתובת / מספר פלאפון שהוזן על ידי הלקוח
שליחת הודעות על ידי מפעילת האתר בכל דרך לרבות בדואר אלקטרוני / הודעת SMS כחלק מתפעול האתר או מתן שירות למשתמש האתר אינה מהווה “מסר פרסומי” והמשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות

10. אם יתגלה כי הלקוח הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה ראשית מפעילת האתר לבטל את ההזמנה.

11. ביטול ההזמנה שלא עקב פגם או אי התאמה:
מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם .

12. מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של המפעילה הינה בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א-1981, והמזמין רשאי לבטל את הזמנתו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות שלהלן.
יובהר כבר עתה כי לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש זולת מקרים בהם מדובר במוצר פגום, והכל בכפוף להוראות הדין לרבות חוק האחריות למוצרים פגומים, תש”ם-1980.

13. לקוח רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה במידה והעסקה לא יצאה למשלוח ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, על הלקוח להחזיר את פריטי העסקה לכתובת שיידרש בארץ או מחוץ לארץ לפי בקשת המפעילה, כאשר הפריטים יגיעו אל הכתובת יבוצע ההחזר/
לא ניתן להחזיר/ להחליף פריטים מקטגוריית ביוטי (איפור, טיפוח, מוצרי איפור). הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים אשר נפתחו מאריזתם המקורית או נעשה בהם שימוש / נפגמו על ידי הלקוח
בכל מקרה לא תישא המפעילה בעלות החזרת הפריטים.

14. המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר, במידה ויש פגם על הלקוח להציג הוכחות לכך על מנת שנוכל לשלוח מוצר נוסף או לזכות בגין העסקה.

15. המפעילה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין כתוצאה מרכישה באתר לרבות, אך לא רק, מקרים בהם הרכישה לרבות התשלום בגינה מתבצעת שלא בהסכמתו ו/או בידיעתו של המזמין ו/או הקלדה שגויה של פרטי כרטיס אשראי; וכן מקרים של תקלה בתקשורת עקב מעשה ו/או מחדל של ספקי תקשורת.

16. המפעילה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש במוצרים זולת מקרים בהם המוצר היה פגום עקב רשלנות של המפעילה. במקרה זה גובה האחריות של המפעילה יהא מוגבל ולא יעלה על גובה סכום המוצר הפגום שנרכש.

17. מפעילת האתר עושה שימוש בחברות שילוח שונות על מנת לעמוד בסטנדרטיים שהציבה לעצמה, אך אין אחראית על משלוח שהתעכב מסיבות שאינם תלויות במפעילת האתר, לרבות עיכובים אשר נגמרים בעקבות חברת השילוח, חגים, אירועים חריגים, או מוצר אשר מעוכב על ידי המכס.
המפעילה תהי ראשית שלא לאשר הזמנה או לבטל הזמנה בכל רגע נתון מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה.
זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוינים כאן ו/או באתר כוללים רק “ימי עסקים”, קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד).

18. המפעילה אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח או דואר ישראל, לא תהיה אחראית על העיכוב או נזקים והוצאות אשר נגרמו בעכבות האיחור, העיכובים אינם באחראיות המפעילה ולכן ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד המפעילה.

19. על הלקוח לוודא את עלויות המיסוי, והמכס ועלויות נוספות אשר עליו לקחת בחשבון כאשר הלקוח מזמין מהאתר, שכן האתר שולח את המוצרים מחול והמחירים באתר לא כוללים עלויות ייבוא וזאת על אחראיות הלקוח בלבד.

20. בכל שאלה או פנייה בנוגע לאתר ולשירות המוצע ניתן ליצור קשר עם המפעילה בדרכי יצירת הקשר המופרטים באתר, מובהר שייתכנו שינויים בפרטי יצירת הקשר או בזמינות לפי שיקול דעתה ללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש, ולמשתמש לא יהיו טענות בהתאם לכך.

21. במקרה שהלקוח אינו אוסף את החבילה מנקודת השילוח או נקודת האיסוף חבילתו תוחזר אל הספק בהתאם להנחיות הדואר, במקרה כזה אין המפעילה תישא באחראיות על כך שכן סיפקה את המוצר.
המפעילה תזכה את הלקוח במקרה שכזה רק לאחר שהמוצר חזר אל הספק בניכוי דמי הביטול לפי חוק הגנת הצרכן.

22.. מפעילת האתר נותנת אמון מלא בשירותי הדואר הישראלי ובמידה ובמספר המעקב מופיע שהחבילה נמסרה בהצלחה אין לכך עוררין וכל טענה על אי מסירה תופנה כלפי שירותי הדואר.

23. כאשר חל “מבצע” המעניק מתנה או הנחה המבצע חל אך ורק כאשר נבחרת האופציה ולא לפי הכמות שנבחרה.